Inwestowanie w waluty obce – strategie, wskazówki, zyski

Inwestowanie w waluty obce – strategie, wskazówki, zyski

Jednym z najlepszych sposobów na dywersyfikację portfela jest inwestowanie w waluty obce. Wato jednak zaznaczyć, że rynek Forex i odbywający się na nim handel jest o wiele bardziej złożony i skomplikowany niż handel funduszami inwestycyjnymi, czy akcjami. Mimo to, waluty stanowią klasę aktywów cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród traderów. Dobra znajomość Forex może dać Ci sporą przewagę nad pozostałymi handlowcami. W naszym przewodniku znajdziesz wiele przydatnych wskazówek i dowiesz się, jak rozpocząć inwestowanie w waluty.

Inwestowanie w waluty obce – strategie, wskazówki, zyski

Jak działa inwestowanie w waluty obce?

Kupowanie waluty jednego kraju i sprzedawanie waluty innego to proces zwany inwestowaniem w waluty. Odbywa się to na rynku walutowym, czyli Forex. Taki handel zawsze odbywa się w parach. W momencie gdy jedna waluta zostaje wymieniona na inną, transakcję uznaje się za udaną i kompletną. Na przykład, można kupić euro i sprzedać złotówki lub odwrotnie. Chociaż technicznie rzecz biorąc, możesz wymienić dowolną walutę zagraniczną, która jest notowana na giełdzie na inną, to jednak bardziej powszechne jest handlowanie przy użyciu wcześniej ustalonych par. Oto jak waluty obce są zazwyczaj pogrupowane:

 • Główne pary walutowe: Do tej grupy należą najczęściej wymieniane waluty. Zazwyczaj jest to USD, EUR, JPY i GBP.
 • Mniejsze pary: Ta grupa również zawiera wiele znanych walut z kategorii głównych par, z wyjątkiem USD.
 • Pary egzotyczne: Tutaj zazwyczaj mamy do czynienia z parowaniem waluty będącej w silnym obrocie z walutą, która jest w słabym obrocie. Na przykład, USD może być sparowany z dolarem Hongkongu (HKD) lub dolarem Singapuru (SGD).
 • Pary regionalne: W tej kategorii, waluty są sparowane ze sobą w oparciu o region. Możesz więc zobaczyć, że waluty azjatyckie lub europejskie z tego samego regionu geograficznego są wymieniane na siebie nawzajem.

Inwestowanie w waluty w praktyce

Głównym celem handlu na rynku Forex jest wykorzystanie wahań wartości walut. Jest to trochę podobne do handlu funduszami, albo akcjami. Chcesz, aby waluta, którą kupujesz, zwiększyła swoją wartość, abyś mógł ją sprzedać z zyskiem. Twój zysk jest oczywiście związany z kursem wymiany waluty, który jest stosunkiem wartości jednej waluty do drugiej.

Przyglądając się parom, warto zwrócić uwagę na to, jak są one uporządkowane. Na przykład, w parze USD/GBP, USD jest walutą bazową, podczas gdy GBP jest walutą kwotowaną. Kurs wymiany jest używany do obliczenia, ile trzeba zapłacić w walucie kwotowanej, aby kupić walutę bazową. Za każdym razem, gdy kupujesz parę walutową, kupujesz walutę bazową i sprzedajesz walutę kwotowaną.

Na Forex handluje się jedynie walutami. Wszystkie transakcje przeprowadzane są w sposób elektroniczny. Handlowcy mogą kupować i sprzedawać waluty za pomocą smartfonów, komputerów, czy tabletów. Jednym z dużych udogodnień jest fakt, że Forex jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Inwestowanie w waluty na Forex może przebiegać na trzy sposoby:

 • Handel spot: W tym rodzaju handlu, pary walutowe są wymieniane w momencie rozliczenia transakcji. Jest to w zasadzie handel natychmiastowy, a cena spot reprezentuje cenę, po której można kupić lub sprzedać walutę.
 • Handel terminowy (forward): W tym przypadku zgadzasz się na kupno lub sprzedaż waluty obcej po ustalonej cenie w ustalonym dniu w przyszłości. Cena spot zostanie rozliczona, a Ty będziesz zabezpieczony przed zmiennością, kiedy nadejdzie czas na transakcję.
 • Handel przyszłościowy (future): Handel future jest podobny do handlu forward, z jedną kluczową różnicą. W kontrakcie future jesteś prawnie zobowiązany do dokonania transakcji. Cena kontraktu oparta jest na kursie wymiany walut.

Po podjęciu decyzji o tym, jak handlować, decydujemy, czy kupić czy sprzedać. Kurs wymiany może mieć wpływ na tę decyzję. Jeśli kupujesz parę, oczekujesz, że waluta bazowa zyska na wartości. Jeśli sprzedajesz parę, sprzedajesz walutę bazową i kupujesz walutę kwotowaną. Masz również nadzieję, że wartość waluty bazowej spadnie, abyś mógł ją odkupić po niższej cenie.

Inwestowanie w waluty obce – strategie, wskazówki, zyski

Inwestowanie w waluty – zalety i wady

Istnieją jeszcze dwa inne terminy dotyczące handlu na rynku Forex, które każdy inwestor powinien znać: bid i ask. Bid to cena, po której broker kupi od Ciebie parę walutową. Ask jest ceną wywoławczą brokera za daną walutę. Różnica między tymi dwoma cenami to spread. Znajomość znaczenia tych terminów może pomóc w odczytywaniu kwotowań forex i zrozumieniu ceny transakcji. Kwotowanie dla pary walutowej może wyglądać następująco:

EUR/USD = 1,3535/1,2582

Pierwsza liczba to cena kupna. Tak więc, w tego rodzaju parze, broker zapłaci Ci 1,2545 USD za jedno euro. Druga liczba to cena wywoławcza, co oznacza, że broker chce, abyś zapłacił 1,2572 za jednego dolara amerykańskiego.

Inwestowanie w waluty może zaoferować kilka korzyści:

 • Wygoda i dostępność: Giełdy papierów wartościowych działają w określonych godzinach. Transakcje na rynku Forex mogą być zawierane o każdej porze dnia i nocy.
 • Dywersyfikacja: Dywersyfikacja portfela może pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Waluta obca jest alternatywną klasą aktywów w stosunku do tradycyjnej mieszanki akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych.
 • Niższe koszty: W przeciwieństwie do handlu akcjami, może być mniej prowizji związanych z handlem walutami obcymi. Pozwala to na zatrzymanie większej części zysków.

Jest jedna główna wada inwestowania w waluty:

 • Potencjalna niestabilność: Chociaż handel na rynku Forex może być lukratywny, może być więcej wzlotów i upadków niż na rynku akcji. Dla początkujących może to oznaczać trudną do opanowania krzywą uczenia się. Ryzyko może być również wyższe w porównaniu z innymi strategiami inwestycyjnymi, dlatego ważne jest, aby dokładnie ocenić swoją tolerancję na ryzyko przed wejściem na rynek.

Inwestowanie w waluty – przydatne wskazówki

Inwestowanie w waluty wcale nie musi być trudne, nawet jeśli jesteś początkującym traderem. Oto kroki, które należy podjąć, aby inwestować w obcą walutę:

 1. Otwórz rachunek maklerski – Po pierwsze, potrzebujesz miejsca, w którym będziesz mógł trzymać swoją obcą walutę. Jest to rachunek maklerski. Otwórz go, jeśli nie masz jeszcze swojego ulubionego domu maklerskiego.
 2. Zasil swój rachunek – Wpłać gotówkę na konto wybranego brokera.
 3. Zbadaj swoją strategię Forex – Nie powinieneś po prostu kupować funtów, dolarów czy innej waluty na podstawie przeczucia. Zbadaj perspektywy gospodarcze i dokonaj świadomego zakupu waluty.
 4. Wprowadź zlecenie kupna ulubionej pary walutowej – Po wybraniu waluty, wybierz odpowiedni typ aktywów (opcja/terminowa/inna) i wprowadź swoją transakcję.
 5. Obserwuj swoją inwestycję – rynki Forex mogą zmieniać się bardzo szybko, często nawet szybciej niż akcje. Bądź skoncentrowany na swoich inwestycjach i gotowy do wykonania ruchu, gdy ceny zaczną poruszać się w złym kierunku.

Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy inwestowanie w waluty jest opłacalne, rozważ rozmowę z doradcą finansowym na temat inwestowania w waluty i tego, czy jest to dobre rozwiązanie dla Twojego portfela. Znalezienie odpowiedniego doradcy finansowego, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom może okazać się kluczowe w osiągnięciu zysków.

Jeśli kupowanie i sprzedawanie na rynku forex wydaje Ci się zbyt skomplikowane, rozważ inwestowanie w fundusze inwestycyjne typu Exchange-Traded Funds. Fundusze te obracają na giełdzie podobnie jak akcjami, ale są one zazwyczaj bardziej efektywne podatkowo niż inne fundusze inwestycyjne. ETF-y walutowe mogą również nieść ze sobą niższy współczynnik ryzyka w porównaniu z inwestowaniem na rynku forex za pośrednictwem brokera, ponieważ fundusze te są aktywnie zarządzane.

Inwestowanie w waluty obce – strategie, wskazówki, zyski

Inwestowanie w waluty – podsumowanie

Inwestowanie w waluty może być nowym terytorium i ważne jest, aby zrozumieć tajniki tego, jak to działa. Przydatne jest również posiadanie pewnej perspektywy na to, w jaki sposób na waluty obce mogą wpływać ruchy na szerokim rynku akcji, obawy geopolityczne i klimat gospodarczy w krajach, w których chce się inwestować. Im więcej wiesz, tym lepiej dla podejmowania świadomych decyzji przy zawieraniu transakcji walutowych.

Inwestorzy szukający łatwego sposobu na inwestowanie w waluty obce powinni rozważyć fundusze ETF. Fundusze te są łatwe w obrocie u tradycyjnych maklerów giełdowych i wiążą się z mniejszym ryzykiem związanym z dźwignią finansową. Jednakże, osoby poszukujące bardziej bezpośredniej ekspozycji na obcą walutę mogą również otworzyć rachunek maklerski i kupować waluty bezpośrednio przy użyciu depozytu zabezpieczającego. Każde podejście ma swoje własne ryzyko i korzyści, a inwestorzy powinni uważnie przyjrzeć się tym czynnikom przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.