Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne można zdefiniować jako prawdopodobieństwo lub możliwość wystąpienia strat w stosunku do oczekiwanego zwrotu z danej inwestycji. Możliwe jest zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym poprzez zrozumienie podstaw ryzyka i sposobu jego pomiaru. Poznanie ryzyka, które może mieć zastosowanie do różnych scenariuszy i niektórych sposobów zarządzania nim w sposób całościowy, pomoże wszystkim rodzajom inwestorów i menedżerów biznesowych … Czytaj więcej

Co to jest dywidenda

Dywidenda odnosi się do nagrody, pieniężnej lub innej, którą spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. Dywidendy mogą być wydawane w różnych formach, takich jak wypłata gotówki, akcji lub w innej formie. O wypłacie dywidendy przez spółkę decyduje jej zarząd i wymaga ona zgody akcjonariuszy. Co ciekawe, wypłata dywidendy przez spółkę nie jest obowiązkowa. Dywidenda jest zazwyczaj częścią … Czytaj więcej

Lawerowanie – definicja i charakterystyka

Lawerowanie, czyli inaczej mówiąc dźwignia finansowa jest strategią inwestycyjną polegającą na wykorzystaniu pożyczonych środków pieniężnych, w szczególności różnych instrumentów finansowych lub pożyczonego kapitału w celu zwiększenia potencjalnego zwrotu z inwestycji. Dźwignia finansowa może również odnosić się do wielkości zadłużenia, które firma wykorzystuje do finansowania aktywów. Inwestorzy używają dźwigni finansowej, aby uzyskać większy zwrot z małych … Czytaj więcej

Obligacje – co to?

Obligacja jest instrumentem o stałym dochodzie, który stanowi pożyczkę udzieloną przez inwestora kredytobiorcy (zazwyczaj korporacyjnemu lub rządowemu). Obligacja może być postrzegana jako transakcja wewnętrzna pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Obligacje są wykorzystywane przez firmy, gminy, państwa i suwerenne rządy do finansowania projektów i operacji. Właścicielami obligacji są posiadacze obligacji lub wierzyciele emitenta. Szczegółowe informacje o obligacjach … Czytaj więcej

Handel Forex – kiedy warto?

Inwestycje giełdowe z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wiele osób coraz chętnie wchodzi na rynek finansów, jednak bardzo często, początkujący inwestorzy nie zdają sobie sprawy, jak dokładnie działają i w jakich godzinach otwarte są giełdy. Podejmowanie odpowiednich decyzji i aktywność przed komputer o danej porze jest kluczowa. Jak godziny pracy giełd przekładają … Czytaj więcej