Jak czytać notowania Forex

Jak czytać notowania Forex

Notowania Forex to ceny danych walut w odniesieniu do innych. Notowania zawsze dotyczą par walutowych, ponieważ kupując jedną walutę, sprzedaje się inną. Aby odczytać i dobrze zrozumieć Notowania Forex, warto zapoznać się z podstawową terminologią. Wszystko zaczyna się od pary walutowej, która określa waluty biorące udział w transakcji. W notowaniu, po parze walutowej często następuje cena kupna i sprzedaży, która ujawnia spread i liczbę pipsów pomiędzy ceną kupna i sprzedaży brokera. Dokładne zrozumienie tych terminów może pomóc w przygotowaniu się do rozpoczęcia pierwszych transakcji. Przeczytaj artykuł i sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć przed wejściem na Forex.

Jak czytać notowania Forex

Jak wejść na rynek Forex?

Nowi inwestorzy na rynku Forex muszą się wiele nauczyć, zanim zainwestują swoje ciężko zarobione pieniądze w ten bardzo płynny, ale i bardzo dynamiczny rynek. Oprócz zwykłych przepisów handlowych, platform, rodzajów zleceń i wskaźników technicznych, należy poznać trendy cenowe i całą masę terminów. Jedną z najbardziej skomplikowanych rzeczy do zrozumienia mogą być notowania kursów walutowych. Niemniej jednak, pojęcie waluty bazowej i kwotowanej powinien znać każdy handlowiec Forex.

Jeśli weźmiemy przykład EUR/USD, pierwsza waluta EUR (Euro) jest w rzeczywistości walutą bazową, podczas gdy druga waluta USD (Dolar amerykański) jest walutą kwotowaną. Waluta kwotowana jest często określana również jako waluta przeciwstawna.

EUR/USD = 1,1387

Powyższy przykład przedstawia notowanie EUR/USD. Oznacza to, że aby kupić jedną jednostkę EUR, musielibyśmy wydać 1,1387 USD, lub mówiąc prościej, 1 EUR jest warte 1,1387 USD. Tak więc, jeśli inwestor kupuje parę walutową, kupuje walutę bazową i sprzedaje walutę kwotowaną. Z drugiej strony, jeśli ktoś sprzedaje parę walutową, waluta bazowa jest sprzedawana w zamian za kupno waluty kwotowanej.

Wymiana walutowa jest przecież czynnością polegającą na zamianie jednej waluty na inną. Tak więc, kursy wymiany są wzajemnie uzgodnionymi kursami wymiany. Walutami zawsze handluje się w parach, dlatego też notowania zawsze mówią nam o cenie jednej waluty w stosunku do drugiej. Istnieją dwa terminy, które inwestor często słyszy na rynku Forex:

  • notowania bezpośrednie
  • notowania pośrednie

Zrozumienie bezpośredniego notowania Forex

W zależności od tego, która waluta, krajowa czy zagraniczna, jest brana jako waluta bazowa, a która kwotowana, notowania Forex są dzielone na bezpośrednie i pośrednie. Zależy to również od położenia geograficznego inwestora.

Bezpośrednie notowanie Forex jest definiowane jako stałe jednostki waluty obcej, wyrażone w zmiennych jednostkach waluty bazowej. To pokazuje nam, ile jednostek waluty lokalnej potrzeba, aby kupić jedną jednostkę waluty obcej (w większości przypadków USD). Dla obywatela USA kwotowanie USD/GBP na poziomie 0,7835 jest kwotowaniem bezpośrednim, natomiast kwotowanie umowne GBP/USD na poziomie 1,2763 będzie kwotowaniem pośrednim.

Należy zauważyć, że dolar amerykański, jako najbardziej handlowana waluta na świecie, jest przeważnie uważany za walutę bazową w maksymalnej liczbie par. Godnymi uwagi wyjątkami są GBP/USD i EUR/USD, które są uważane za bardzo płynne pary handlowe.

W tej metodzie notowań cen, jeżeli waluta krajowa umacnia się (co oznacza niższy kurs wymiany), oznacza to, że mniejsza ilość tej waluty będzie musiała być wymieniona, aby otrzymać jedną jednostkę waluty zagranicznej. Analogicznie, jeżeli waluta krajowa ulega deprecjacji, do zakupu jednej jednostki waluty obcej potrzebna będzie jej większa ilość. Notowanie bezpośrednie jest najczęściej stosowanym skojarzeniem na rynku Forex. Jest to de-facto metoda notowania cen na rynku Forex.

Pojęcie notowań pośrednich na rynku Forex

Ilość waluty lokalnej otrzymanej przy sprzedaży jednej jednostki waluty obcej jest określana jako kwotowanie pośrednie. Waluta obca staje się w tym przypadku walutą kwotowaną, a waluta krajowa pełni rolę waluty bazowej. Jeżeli Twoją walutą krajową jest euro, kwotowanie EUR/USD będzie kwotowaniem pośrednim. Mówi ono, ile dolarów amerykańskich potrzeba, aby kupić jedno euro. Notowanie pośrednie jest przeciwieństwem notowania bezpośredniego. Tak więc, waluta krajowa staje się walutą bazową, a waluta zagraniczna jest walutą kwotowania.

Jeśli chodzi o handel na rynku Forex za pomocą kwotowań, ważne jest również zrozumienie pojęcia lotów. Ilość 100.000 jednostek waluty bazowej jest równa jednemu standardowemu lotowi. Załóżmy, że handlujesz 0,02 lota USD/JPY, oznacza to, że handlujesz jenami japońskimi o wartości 2 000 USD. W przeciwieństwie do notowań bezpośrednich, kursy pośrednie mają bezpośredni związek z walutą krajową. Kiedy waluta krajowa umacnia się, kwotowanie pośrednie również idzie w górę.

Jak czytać notowania Forex

Krzyżowe kursy walutowe

Po zapoznaniu się z pojęciem notowania Forex bezpośredniego i pośredniego, łatwiejsze do zrozumienia stają się kursy krzyżowe. Kurs krzyżowy to kurs wymiany pomiędzy dwoma walutami, z których żadna nie jest walutą krajową, w którym podano kwotowanie wymiany.

Takie kursy są głównie używane do obliczania kursów par walutowych innych niż USD, takich jak AUD/CAD lub EUR/JPY. Większość z tych par krzyżowych ma nieco szersze spready niż zwykłe pary walutowe denominowane w dolarach. Są one wykorzystywane do tworzenia przez traderów ruchów arbitrażowych, które polegają na jednoczesnym kupnie i sprzedaży dwóch lub więcej walut, wykorzystując różnice w ich cenach. Handlowcy, importerzy, eksporterzy, firmy i turyści mogą dokonywać transakcji w walutach obcych, jednocześnie umożliwiając repatriację zysków lub zarobków z powrotem w swoich walutach krajowych.

Niezwykle ważne jest, aby traderzy rozumieli niuanse notowań walutowych, ponieważ od tego zależą ich pipsy i spready, które przekładają się na ich marże zysku. Jest to również kluczowe dla zrozumienia luk rynkowych i poślizgów. Należy pamiętać, że notowania Forex mogą być interpretowane na różne sposoby, w zależności od miejsca, w którym są podawane, rodzajów oferowanych notowań, a także norm i konwencji rynkowych.

Notowania Forex – podsumowanie

Pary walutowe są najważniejszymi elementami handlu na rynku Forex. Są one wykorzystywane jako aktywa w rzeczywistym procesie handlowym. Ludzie kupują i sprzedają kombinacje walut bazowych i kwotowanych, aby wygenerować wypłatę. Para walutowa składa się z dwóch elementów, jak już wspomnieliśmy:

  • waluty bazowej
  • waluty kwotowanej

Są one oddzielone od siebie ukośnikiem, tak jak w tym przypadku – EUR/USD. Para walutowa reprezentuje ilość drugiej waluty (kwotowanej), która jest potrzebna do zakupu pierwszej (bazowej).