Klient doświadczony na rynku Forex

Inwestorzy rynku Forex podlegają pewnym regulacjom prawnym i ograniczeniom wydawanym przez KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Aby mogli przeprowadzać bardziej zaawansowane transakcje, musza ubiegać się o status klienta doświadczonego. Żeby go uzyskać trzeba spełniać określone wymagania. Jego posiadacze mogą korzystać z większej dźwigni finansowej, niż inwestorzy detaliczni. Oczywiście wiąże się to również ze sporo większym ryzykiem. Niemniej jednak, lewar stosowany przez klientów doświadczonych dotyczyć może:

 • Najpopularniejszych par walutowych
 • Złota
 • Indeksów giełdowych

Co ciekawe, klientów doświadczonych również obejmuje ochrona przed wygenerowaniem ujemnego salda. Status klienta doświadczonego otrzymuje się na czas nieokreślony, co oznacza, że nie trzeba będzie ubiegać się o niego ponownie, chyba że inwestor przestaje spełniać określone warunki, wówczas certyfikat zostaje utracony. 

Jak zostać klientem doświadczonym?

Klient doświadczony musi spełniać jeden z trzech ustanowionych warunków, zatem wbrew pozorom, nie trudno jest otrzymać certyfikat. Kryteria te przedstawiają się następująco:

 1. Warunek dotyczący obrotów. Klient musi w ciągu ostatnich 24 miesięcy spełnić jeden z poniższych punktów:
  • Wykonać transakcje otwarcia w zakresie CFD (z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał) o minimalnej wartości 50 tys. euro każda;
  • Wykonać minimum 50 transakcji (z częstotliwością otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów) w zakresie CFD o wartości co najmniej 10 tys. euro każda;
  • Wykonać transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości łącznie stanowiącej co najmniej równowartość 2 mln euro, przy czym klient musi zawrzeć co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;
 2. Warunek dotyczący wiedzy. Klient musi posiadać wiedzę o CFD, która udokumentowana została poprzez (należy spełnić jeden z poniższych punktów):
  • Odpowiedni certyfikat zawodowy w szczególności: ACI Diploma, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, certyfikat Maklera Papierów wartościowych, czy chociażby Doradcy Inwestycyjnego. 
  • Odbycie minimum 50 godzin szkoleń o instrumentach pochodnych, w tym CFD, na podstawie których również wydawane są stosowane certyfikaty. 
  • Potwierdzenie, że klient pracuje lub wykonuje czynności na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych. 

Klient doświadczony w praktyce

Procedura otrzymania statusu klienta doświadczonego polega na złożeniu odpowiedniego wniosku u brokera. Jeśli korzystamy z jego usług już od dłuższego czasu, to zwykle nie ma potrzeby przesyłania całej historii transakcji. Całość trwa raczej niedługo, zwykle brokerzy rozpatrują tego typu wniosku w przeciągu doby. Warto jednak przypomnieć, że dostawca CFD ma raz w roku obowiązek sprawdzić, czy inwestor posiadający status klienta doświadczonego cały czas spełnia określone kryteria.