Co to jest dywidenda

Dywidenda odnosi się do nagrody, pieniężnej lub innej, którą spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. Dywidendy mogą być wydawane w różnych formach, takich jak wypłata gotówki, akcji lub w innej formie. O wypłacie dywidendy przez spółkę decyduje jej zarząd i wymaga ona zgody akcjonariuszy. Co ciekawe, wypłata dywidendy przez spółkę nie jest obowiązkowa. Dywidenda jest zazwyczaj częścią … Czytaj więcej

Lewarowanie – definicja i charakterystyka

Lewarowanie, czyli inaczej mówiąc dźwignia finansowa jest strategią inwestycyjną polegającą na wykorzystaniu pożyczonych środków pieniężnych, w szczególności różnych instrumentów finansowych lub pożyczonego kapitału w celu zwiększenia potencjalnego zwrotu z inwestycji. Dźwignia finansowa może również odnosić się do wielkości zadłużenia, które firma wykorzystuje do finansowania aktywów. Inwestorzy używają dźwigni finansowej, aby uzyskać większy zwrot z małych … Czytaj więcej

Obligacje – co to?

Obligacja jest instrumentem o stałym dochodzie, który stanowi pożyczkę udzieloną przez inwestora kredytobiorcy (zazwyczaj korporacyjnemu lub rządowemu). Obligacja może być postrzegana jako transakcja wewnętrzna pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Obligacje są wykorzystywane przez firmy, gminy, państwa i suwerenne rządy do finansowania projektów i operacji. Właścicielami obligacji są posiadacze obligacji lub wierzyciele emitenta. Szczegółowe informacje o obligacjach … Czytaj więcej

Handel Forex – kiedy warto?

Inwestycje giełdowe z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wiele osób coraz chętnie wchodzi na rynek finansów, jednak bardzo często, początkujący inwestorzy nie zdają sobie sprawy, jak dokładnie działają i w jakich godzinach otwarte są giełdy. Podejmowanie odpowiednich decyzji i aktywność przed komputer o danej porze jest kluczowa. Jak godziny pracy giełd przekładają … Czytaj więcej

Klient doświadczony na rynku Forex

Inwestorzy rynku Forex podlegają pewnym regulacjom prawnym i ograniczeniom wydawanym przez KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Aby mogli przeprowadzać bardziej zaawansowane transakcje, musza ubiegać się o status klienta doświadczonego. Żeby go uzyskać trzeba spełniać określone wymagania. Jego posiadacze mogą korzystać z większej dźwigni finansowej, niż inwestorzy detaliczni. Oczywiście wiąże się to również ze sporo większym ryzykiem. … Czytaj więcej